Assos ve Felsefe

Assos'un felsefe dünyasında özel bir yeri var. Dünyanın en önemli filozoflarından biri olan Aristotales hayatının 3 yılını Assos'da geçirmiş ve  M.Ö. 347-344 yılları arasında burada bir felsefe okulu kurmuş.

Okulun kuruluş hikayesi şöyle:
Assos Kentinin yönetimini eline geçiren banker Eubulos bağımsızlığını ilan eder. Onun ölümünden sonra yönetimi kölesi olan Hermenias el alır. Eubulos zamanında felsefe eğitimi için Platon'un Atina'daki okulu Akademi'ye gitmiş olan Hermenias, orada tanıştığı Aristo'yu Assos'a davet eder. Hermenias, Platon'un ünlü eseri Devlet'de anlattığı ideal devlet yönetimini uygulama hevesindedir.

Aristo, hocası Platon'un ölümünden sonra M.Ö. 347'de Assos kentine gider. Burada Hermias'ın siyasî danışmanı ve dostu olur. Aynı esnada, özgünlüğünü daha o zamandan belli eden bir okul kurar. Bu okuldaki girişimleri arasında yaşambilim üzerine çalışmaları yer alır. Hermenias'ın yeğeni Pythias ile evlenir. Okulda geçirdiği 3 seneden sonra M.Ö. 344 yılında, komşu Lesbos (Midilli) adasının Doğu kıyısındaki Mytilene (Midilli) kentine varır.

Oğlu İskender (Büyük İskender) için iyi bir öğretmen arayan II. Philip, görevi, Assos'taki okulun yöneticisi olan Aristo'ya önerir ve o da bu öneriyi seve seve kabul ederek, II. Philip'in oturmakta olduğu Pella'ya gider.
Dostu Hermenias'ın Persler tarafından çarmıha gerilerek öldürüldüğünü Pella'da öğrenir ve M.Ö. 343'de onun adına bir kaside yazar.

Günümüzde Assos felsefeciler için hala önemini koruyor. Bunda Assos'da Felsefe toplantılarını başlatan Örsan K. Öymen'in katkısı büyük. Kendisi 2000 yılından beri Assos'da felsefe toplantıları düzenliyor.


Assos'ta Felsefe Toplantıları

Assos'ta Felsefe etkinliğinin fikir babası, kurucusu ve direktörü Örsan K. Öymen. Kendisi FMV Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi . ODTÜ'deki öğrencilik yıllarında hayalini kurduğu Assos'ta Felsefe'nin ilk buluşmasını Eylül 2000'de gerçekleştirmiş. Assos'ta Felsefe toplantıları kendisinin başkanlık yaptığı Felsefe Sanat Bilim Derneği tarafından organize ediliyor.

Assos'da Felsefe, felsefe tutkunlarını Assos'ta buluşturarak, yapaylıktan uzak, doğal bir tartışma, diyalog, karşılıklı etkileşim ortamı yaratmayı hedefliyor. Aristoteles'in burada felsefe dersleri verdiği yıllardan sonra, yani binlerce yıl sonra, Assos'a felsefeyi yeniden getiren ilk hareket olma  özelliğini taşıyor.

Toplantılar

Toplantılara katılan herkes konuşma, düşüncelerini aktarma ve geliştirme şansına sahip. Konuşmacının sunuşundan sonra, yaklaşık bir saat süren sunuş süresi kadar bir zamanı, soru ve yanıtlara, konuşma üzerine yapılan yorumlara, karşılıklı düşünce alışverişine ayırıyorlar. Amac sadece konuşmak veya "vaaz vermek" değil, tartışmak, diyalog, karşılıklı etkileşim ve düşünce alışverişi olarak belirlenmiş.

Hem uluslararası hem de ulusal çapta toplantılar yapılmakta. Uluslararası toplantıların dili İngilizce. Doğallığı, spontaniteyi korumak ve olası çeviri hatalarından doğabilecek yanlış anlamaları önlemek amacıyla herhangi bir çeviri yapılmıyor. Katılımcılar, ağırlıklı olarak çeşitli üniversitelerin felsefe bölümlerinden hocalar, öğrenciler ve mezunlar.

Detaylı Bilgi için: www.philosophyinassos.org