Panayır

Romalılar zamanından beri kurulan panayırın hala devam etmesi çok nostaljik...  Mayıs sonu 3 gün kurulan panayır Assos halkının heyecanla beklediği bir çeşit pazar, eğlenme, yeme-içme yeri. Eskiden pazarlar olmadığı için yöre halkı senede bir kere kurulan bu panayırlardan ihtiyaçlarını giderirmiş.

Asılardan beri kurulan Ayvacık Panayırına civar şehirlerden gelen esnaflar da tezgah kuruyorlar. Yöre halkı en güzel kıyafetlerini giyerek geliyor panayıra. Köylerde, Assos'da kimseler kalmıyor panayır günlerinde. Tam bir cümbüş, kokular, renkler, sesler birarada...